Prispevki

MO 4.2. podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov


Naziv aktivnosti: kmetija je kandidirala na javnem razpisu za nabavo sušilne komore.
Tehnologija omogoča sušenje svežega in zamrznjenega sadja. Sušilna komora je bila potrebna zaradi
povečanega povpraševanja na sloveskem trgu, predvsem suhega kakija, slive, češenj in hrušk. Z lastno
sušilnico pa bomo pridobili še dva nova proizvoda iz linije suhega sadja.

Glavna dejavnost: sušenje sadja


Cilji:
– slediti potrebam trga
– povečati količino predelanega suhega sadja
– z večjo količino suhega sadja zagotoviti konstanten prihodek čez celo leto
Pričakovani cilji:
z nabavo nove sušilne komore za sušenje nam je omogočeno:

– čas sušenje se prepolovi
– izdelek je višje kakovosti
– kondenzacijska sadna voda se uporablja za izdelavo sokov in nektarjev
– sistem sušenja ne zahteva umesnih kontrol
– poraba energije iz trdih goriv ni več potrebna
– delo opravimo v polovičnem času

Povzetek: V letu 2018 se je Mavrič Aleksij prijavil na razpis 4.2. za opremo predelave sadja – sušnilnice.
Vloga je bila pozitivno rešena 2019. Investicja se je izvršila v letu 2019, tako da sušilnica služi svojemu
namenu, kar pomeni za kmetijo velik doprinos glede kvalitete in količine suhega sadja, kajti vsako leto
imamo večje povpraševanje po suhem sadju.

/