Po obiranju sadja, se samo sadje spere z tekočo vodo. Naslednji postopek je kontrola gnilobe, če je prisotna. Izloči se neprimirno sadja za sušenje, nato ga pripravimo za sušenje, tako da ga narežemo na krhlje in postavljamo na sušilne mreže postavljene na vozičke. Ko so naloženi z vsemi mrežami, vozičke zapeljemo v samo sušilnico. Samo sušenje se vrši na temperaturi cc 43 stopinj celzija. Postopek sušenja je programiran na vsako vrsto sadja posebej. Za programiranje poskrbi program, ki krmili sistem in način sušenja.

Sušilna komora je zaprtega sistema in vsebuje zračne filtre, ki odstranjujejo prašne delce, kii nastanejo pri sušenju in kroženju zraka. Ker je komora zaprtega sistema, se voda ki izhaja iz samega sadja kondenzira na uparjalniku in ta izteka po odtočni cevi v zbiralne posode (kondenzat).

/